Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.02.2013

"Ista strana - zajedno do rješenja"

od JU Ekonomska škola Doboj

Tekst dopisa:

ISTA STRANA – ZAJEDNO DO RJEŠENjA


Poštovani,
Mreža savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) je tijelo, priznato od strane Vlade Republike Srpske kroz potpisane memorandume o saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Ministarstvom porodice, omladine i sporta, koje zastupa i promoviše prava i interese srednjoškolaca.
U izvještaju koji smo Vam poslali 23. 11. 2012. godine mogli ste vidjeti i regionalni plan Dobojske regije mRESURS-a.
Akcija „Ista strana – zajedno do rješenja“ nije odrađena u navedenom roku zbog planova za humanitarnu akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“ i drugih problema koji su se javili u tom periodu, te Vam ovaj put šaljemo informacije koje su bile planirane.
U Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju Republike Srpske, član 106. je vezan za rad Savjeta učenika unutar škole, a on glasi:
Član 106.
(1) Učenici u školi formiraju Savjet učenika.
(2) Savjet učenika čini po jedan predstavnik učenika svakog odjeljenja u školi.
(3) Obaveza škole je da pruži pomoć učenicima pri formiranju Savjeta učenika.
(4) Članove Savjeta učenika biraju učenici.
(5) Savjet učenika:
a) promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se nalazi škola,
b) predstavlja stavove učenika Školskom odboru škole,
v) podstiče angažovanje učenika u radu škole,
g) informiše Školski odbor prema svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
d) promoviše prava učenika i podstiče društveno koristan rad u zajednici,
đ) razmatra pitanja uspjeha učenika, rada učeničke zadruge, ekskurzija i izleta učenika, uslova rada škole i drugih pitanja utvrđenih aktima škole i
e) učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje vaspitno-obrazovni rad u školi.
(6) Savjet roditelja i Savjet učenika mogu djelovati u zajedničkom savjetu u koji će biti uključeni: roditelji, nastavnici, učenici, zaposleni u školskoj administraciji i zainteresovani predstavnici lokalne zajednice

Iz navedenog člana uviđamo da predstavnici Savjeta učenika trebaju iznositi svoje stavove Školskom odboru, ali da bi se to dogodilo prvenstveno se moraju iznositi stavovi učenika na Nastavničkom i Odjeljenskom vijeću.
U većini škola Republike Srpske, pa tako i u Dobojskoj regiji, predstavnici Savjeta učenika ne prisustvuju ovim sjednicama. U nekim školama RS-a kolektiv škole nije zainteresovan za to, dok u nekim školama predstavnici Savjeta učenika nemaju dovoljno hrabrosti da to urade.
S obzirom na ovu situaciju apelujemo na kolektiv škole i koordinatore rada Savjeta učenika da utiču na predstavnike Savjeta učenika i pruže im podršku kako ne bi osjećali strah pri iznošenju stavova učenika o pojedinim pitanjima.
Molimo Vas da nam pomognete da ispoštujemo svoju zakonsku obavezu jer ćemo samo na taj način uspjeti da razvijemo veoma zdrav odnos između Savjeta učenika i kolektiva škole.
U narednom periodu ćete dobijati obavještenja o zajedničkim akcijama Savjeta učenika Dobojske regije, te Vas molimo da nam pružite maksimalnu pomoć i podršku, jer smo svi mi na Istoj strani i samo zajedno možemo doći do rješenja svih situacija.
Savjet učenika će uvijek biti na raspolaganju školi kada je to potrebno, jer je to naša dužnost kao učenika jedne škole. Spremni smo da učimo jedni od drugih i da radimo u cilju poboljšanja srednjoškolskog obrazovanja u Republici Srpskoj i našoj regiji
Uz ovaj dopis Vam šaljemo i Memorandum o saradnji koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvjete i kulture i koje su Vam oni već dostavili, ali mi osjećamo dužnost da i mi to uradimo.


Dobojska regija Mreže savjeta učenika Republike Srpske.


dokumenti uz aktuelnost:
ИСТА СТРАНА - ЗАЈЕДНО ДО РЈЕШЕЊА.docx


Copyright © by OKC 2007