Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar ,,Gaudeamus\\

Predsjednik savjeta učenika: Dorotea Kovačević
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Tanja Kaurin, 065/637-743
Email savjeta učenika:: 066/889-965

Škola trenutno nema realizovanih aktivnosti


Copyright © by OKC 2007