Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar \

Direktor: Boško Banjac
Predsjednik savjeta učenika: Žana Knežević
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Slađana Gošić
Email savjeta učenika:: 065/382-089


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu savjeta učenika


Copyright © by OKC 2007