Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor

Direktor: Mladen Dražić
Adresa: Nikole Pašića 4
Telefon: 052/211-209
E-mail: ssrs31pd@mediaproline.net Predsjednik savjeta učenika: Medina Ramić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Mirjana Bera
Email savjeta učenika:: medina.ramic39@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika za školsku 2013/2014 i plan rada za školsku 2014/2015

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Obilježavanje Dana srednjoškolaca

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini


Copyright © by OKC 2007