Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić“ Nevesinje

Direktor: Vukan Bratić
Telefon: 059/ 601 474
E-mail: ssrs81ne@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Igor Stević
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Danica Đurasović
Email savjeta učenika:: 066/965-115


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

» Sprovodjenje humanitarne akcije u Srednjoškolskom centru "Aleksa Šantić" Nevesinje

» Priredba :)

» JEDNO DIJETE,JEDNA RADOST


Copyright © by OKC 2007