Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević“ Gacko

Direktor: Radoslav Mučibabić
Adresa: Solunskih dobrovoljaca 24
Telefon: 059/ 464 933
E-mail: gimgacko@yahoo.com Predsjednik savjeta učenika: Marina Šuković
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Laura Nogo
Email savjeta učenika:: 065/466-065


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

» Uključivanje mladih u institucionalno donošenje odluka

» NOVINARSKA SEKCIJA

» STRATEŠKI PLAN ZAŠTITE PRAVA ŽENA I DJECE U OPŠTINI GACKO

» IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA

» DRAMSKA SEKCIJA


Copyright © by OKC 2007