Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Škola učenika u privredi Banjaluka

Direktor: Jovo Sovilj
Adresa: Nikole Pašića bb
Telefon: 051/ 213 428; 213 411; 213 434
E-mail: skolaup@inecco.net; Predsjednik savjeta učenika: Goran Volaš
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Natalija Čenić
Email savjeta učenika:: 066/680-508


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Humanitarna pomoć "Pomozimo Sofiji Čergić"

» Izvještaj rada Savjeta učenika

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» „Zamjena uloga“

» Školski kviz

» Školski kviz

» Učešće na "Trećem saboru stvaralaštva”

» Predavanja na temu "Alkoholizam među mladima" i "Droga - bljak"

» Školska slava Sveti Sava


Copyright © by OKC 2007