Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednja škola Sokolac

Direktor: Žarko Kovačević
Adresa: Omladinska 2
Telefon: 057/ 400 672
E-mail: ssrs72so@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Marija Tošić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Zorica Lelek
Email savjeta učenika:: 066/537-644


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

» Edukacija mlađih kolega iz Savjeta učenika


Copyright © by OKC 2007