Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Milići“

Direktor: Radomir Madžarević
Adresa: Supač Polje bb
Telefon: 056/ 741 600; fax: 056/ 741 601; 056/ 742 602
E-mail: ssrs66mi@spinter.net Predsjednik savjeta učenika: Snežana Dukić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Vesna Bogičević
Email savjeta učenika:: 066/689-601


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Izvještaj o aktivnosti članova Savjeta učenika SSC”Milići”-Milići za 2008/2009.godinu

» "Promocija Zakona o ravnopravnosti polova"


Copyright © by OKC 2007