Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Tehnička škola Banjaluka

Direktor: Kristina Mrđa
Adresa: Đure Daničića 2
Telefon: 051/348 212, fax: 051/348 213
Web: www.tehnickaskolabl.org
E-mail: ssrs07bl@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Vanda Popović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Slobodan Munitlak i Jovana Vulin
Email savjeta učenika:: 065/775-114


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika

» Dan sporta Tehničke škole

» PROJEKAT BUS

» Javne tribine

» Dan volontera - 5. decembar

» Djeca i saobraćaj

» Svetosavska akademija

» U susret predstojećim praznicima

» Jedan slatkiš - jedno dijete


Copyright © by OKC 2007