Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Tehnički školski centar Zvornik

Direktor: Goran Grujić
Adresa: Karakaj bb
Telefon: 056/ 260 899
E-mail: ssrs63zv@rstel.net Predsjednik savjeta učenika: Ivan Manojlović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Srđan Ešpek
Email savjeta učenika:: ivan.manojlovic.su@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» Informiši se, uključi se


Copyright © by OKC 2007