Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar Bratunac

Direktor: Nikola Rankić
Adresa: Petra Kočića bb
Telefon: 056/ 410 503
E-mail: ssrs67br@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Nikolina Neđić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Vensa Ponjević
Email savjeta učenika:: 065/878-918


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» SVETOSAVSKA AKADEMIJA

» TURINIR U STONOM TENISU

» Radionica o vršnjačkoj edukaciji

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini


Copyright © by OKC 2007