Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Tehnološka škola Banjaluka

Direktor: Vojislav Perić
Adresa: Pilanska bb
Telefon: 051/ 302 381; 051/319 155
E-mail: ssrs08bl@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Jovana Jovanović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Jelena Cvijetić
Email savjeta učenika:: 066/724-910


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012


Copyright © by OKC 2007