Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Ekonomska škola Bijeljina

Direktor: Duško Đurić
Adresa: Račanska 96 763000
Telefon: 055/ 250 439
E-mail: ssrs55bj@rstel.net Predsjednik savjeta učenika: Jovana Tešić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Miodrag Todorović
Email savjeta učenika:: 066/843-484


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Osmomartovska akcija

» Akcija sađenja ruža, povodom Dana zaljubljenih

» Izvještaj Savjeta učenika Ekonomske škole

» Humanitarna akcija učenika Ekonomske škole

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Takmičenje projekata na "Dan kreditiranja " u Sarajevu

» Maskenbal žurka

» Humanitarna žurka za Aleksandra Gorančića

» Akcija skupljanja za Crveni krst

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Učešće u akciji "Volontiraj - kreditiraj"

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiš - jedno dijete"

» Projekat "Volontiraj - kreditiraj"

» Izrada aplikacije za projekat koji finansira Ministarstvo za porodicu, omladinu sport

» Projekat "Prava djeteta"

» Treninzi NENASILNE KOMUNIKACIJE

» Izdavanje školskog časopisa "Skonto"

» Muzika za vrijeme odmora

» Istraživanje problema učenika

» "Jedan slatkiš- jedno dijete"

» Predavanja o prevenciji narkomanije

» Izdavanje školskog časopisa

» Izložba radova učenika

» Saradnja sa PRONI- jem

» Školska žurka

» Prezentacije HIV/AIDS

» Sprovedena anketa na nivou škole

» Izdavanje školskog časopisa

» Humanitarna akcija


Copyright © by OKC 2007