Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednja mješovita škola „Jovan Dučić“ Teslić

Direktor: prof. Savo Malić
Adresa: Karađorđeva bb
Telefon: 053/ 430 300
E-mail: ssrs45ts@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Teodor Pavlović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Biljana Drakul
Email savjeta učenika:: 065/346-057


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Aktivnosti Savjeta učenika u školskoj 2010/2011.godini

» Aktivnosti SU u školskoj 2009/2010. godini

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiš- jedno dijete"

» Vršnjačka edukacija

» "Veličanstveni rogonja"

» Promovisanje volonterizma


Copyright © by OKC 2007