Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj

Direktor: Predrag Pašić
Adresa: Cara Dušana 16
Telefon: 053/ 236 165
E-mail: ssrs43do@inecco.net ili pedagog@doboj.net Predsjednik savjeta učenika: Mirjam Đokić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Sandra Lukajic sandra.lukajic@gmail.com
Email savjeta učenika:: mirjam.djokic2013@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Humanitarna akcija: Jedan slatkiš - jedno dijete


Copyright © by OKC 2007