Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Tehnička škola Doboj

Direktor: Svjetlana Udovičić
Adresa: Cara Dušana 18
Telefon: 053/ 241 852
E-mail: ssrs41do@inecco.net ili tanjazelenovic@yahoo.co.uk Predsjednik savjeta učenika: Oliver Gajanović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Tanja Spasojević
Email savjeta učenika:: olivergajanovic1998@gmail.com


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj za školsku 2013/2014 godinu

» Plan rada za školsku 2014/2015 godinu

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Aktivnosti SU u školskoj 2009/2010. godini

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Radne prostorije za Savjet!


Copyright © by OKC 2007