Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Stručna škola za radnička zanimanja Derventa

Direktor: Slobodan Jamidžija
Adresa: Svetog Save bb
Telefon: 053/ 833 300
E-mail: ssrs.de@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Danijela Stojaković
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Tatjana Đurđević
Email savjeta učenika:: 066/785-675


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini

» Opremanje prostorije savijeta učenika

» Humanitarne akcije


Copyright © by OKC 2007