Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Cenar,,Sunce" Prijedor

Direktor: Milena Šljokavica
Adresa: Kralja Aleksandra bb
Telefon: 052/ 212 557
E-mail: os064@teol.net Predsjednik savjeta učenika: Radmila Đaković
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Boris Stjepić
Email savjeta učenika:: 065/724-369 majka

Škola trenutno nema realizovanih aktivnosti


Copyright © by OKC 2007