Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Mašinska škola Prijedor

Direktor: Zdravko Kovačević
Adresa: Nikole Pašića 4
Telefon: 052/ 213 944
E-mail: ssrs30pd@mediaproline.net Predsjednik savjeta učenika: Mejra Mujkanović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Milica Gagić
Email savjeta učenika:: 062/456-915


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini


Copyright © by OKC 2007