Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Šipovo

Direktor: Nada Mitrić
Adresa: Nikole Tesle 32
Telefon: 050/ 371 439
E-mail: ssrs23si@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Rosana Maksimović
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Milijana Čigoja
Email savjeta učenika:: 065/819-526


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Jedan slatkiš,jedno dijete Šipovo

» Jedan dan u Šipovu

» Postignuti rezultati SU planovi za školsku 2009/10 godinu

» Dvorište - naše ogledalo


Copyright © by OKC 2007