Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Centar „Zaštiti me“ Banjaluka

Direktor: Miroslav Gajić
Adresa: Poljokanov park bb
Telefon: 051- 212- 560, 217- 893
E-mail: zastiti@inecco.net Predsjednik savjeta učenika: Ernad Imširević
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Ognjen Glamočanin


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu savjeta učenika


Copyright © by OKC 2007