Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka

Direktor: Nemanja Savić
Adresa: Jovana Dučića 23
Telefon: 051/ 214 739
E-mail: ssrs12bl@blic.net Predsjednik savjeta učenika: Nevena Dukić
Koordinator za rad sa savjetima ucenika:: Dragica Sekulić
Email savjeta učenika:: 065/336-862


Realizovane aktivnosti

» Izvještaj o radu Savjeta učenika

» Izvještaj o radu savjeta učenika

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

» Realizacija projekta "Muzikom do kulture"

» Postignuti rezultati SU i planovi za školsku 2009/10 godinu


Copyright © by OKC 2007