Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


25.04.2017

Poziv na mreSVUBIH akademiju

od Administrator

mreSVUBiH A K A D E M I J A

Mreža Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine
sa ponosom objavljuje poziv za upis četvrte generacije
lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.

mreSVUBIH poziva sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, mlade koji žele razvijati i unaprijeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.
mreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.
mreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji progam neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.
mreSVUBIH AKADEMIJA uključuje trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi, kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju, psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou. Sveobuhvatna metodologija rada omogućiće vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

Osnovi uslovi za prijavu na poziv uključuju:
• Završili ste srednju školu u BiH;
• Želite svoje školovanje nastaviti u BiH;
• Studirate u BiH i nemate više od 23 godine;

Posebni uslovi :
• Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite;
• Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati;
• Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH;

Zainteresovane kandidate molimo da ispunjene aplikacione formulare
do 15. maja 2017. godine dostave na mail: info@mresvubih.net
za sva pitanja molimo vas da se obratite na tel: +38762/ 233-390
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju
(putem skype-a ili zoom-a)

mreSVUBIH A K A D E M I J A

APLIKACIONI FORMULAR


Ime i prezime

Datum rođenja

Kontakt: Adresa, broj mobilnog telefona, e mail,
fb profil, druge soc. mreže
Srednjoškolsko obrazovanje (naziv srednje škole koju ste završili i opština)
Fakultet koji pohađate ili fakultet koji namjeravate upisati (naziv fakulteta i opština)
Znanja i vještine
(molimo vas da navedete koje vještine i znanja posjedujete, posebno u oblasti poznavanja stranih jezika, informatike i programiranja i sl.)Motivacija za učešće u mreSVUBIH AKADEMIJI
(kratak opis razloga zbog kojih želiš da učestvuješ u mreSVUBIH AKADEMIJI )
Iskustvo
(kratak opis aktivnosti u kojima si učestvovao uz navođenje organizacija koje su organizovale aktivnosti, vrstu aktivnosti i tvoju ulogu u aktivnostima i sl.)
Iskustvo u savjetu/vijeću učenika u srednjoj školi i mreSVUBIH-u
(kratak opis tvog dosadašnjeg učešća u savjetu/vijeću učenika, funkcija u savjetu/vijeću, učešće u mreVUK/Ž-u, mRESURSU, mreSVUBIH-u)
Problemi mladih u BiH
(molimo te da ukatko navedeš tvoje viđenje probleme sa kojima se suočavaju srednjoškolci i studenti u BiH)

Mladi kao resurs BiH
(molimo te da ukratko navedeš na koji način smatraš da mladi mogu doprinijeti razvoju BiH)
Očekivanja - mreSVUBIH AKADEMIJA prilika da mijenjam sebe i društvo u kojem živim
(molimo te da ukratko navedeš svoja očekivanja - na koji način misliš da učešće u mreSVUBIH AKADEMIJI može da doprinese tvom ličnom razvoju te da poveća tvoje šanse da doprinosiš društvu u kojem živiš)
mreSVUBIH
(molimo te da nam napišes zašto, po tvom mišljenju, BIH treba mreSVUBIH )
Nismo te pitali a ti želiš da znamo jer nam može pomoći da izaberemo baš tebe….


mreSVUBIH AKADEMIJA ima za cilj da omogući razvoj liderskih kapaciteta u skladu sa tvojim interesovanjima. Molimo te da nam u nastavku ukratko napišeš koje od ovih oblasti želiš posebno da razvijaš a potom ih i rangiraš prema svojim afinitetima od broja 1 do broja 4 ( broj 1 najveći afinitet):

• odnosi sa javnosti,
• odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva,
• razvoj i umrežavanje demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu (savjeti/vijeća učenika) i razvoj aktivizma među mladima,
• filantropija i razvoj odnosa sa donatorima.
dokumenti uz aktuelnost:


Copyright © by OKC 2007