Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


31.08.2015

Izvještaj sa naprednog i treninga za trenere u Trebinju

od Administrator

U periodu od 24.8-29.8.2015. godine u Trebinju se održao napredni trening i trening za nove trenere mreSVUBIH-a (Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine).

• Napredni trening za trenere
Trening je bio podijeljen u dva dijela, napredni trening za već postojeće trenere, te trening za nove trenere. Na prethodnom naprednom treningu za trenere koji je održan u junu ove godine u Srebreniku, trenerski tim je definisao teme koje bi se trebale obrađivati na ovom treningu, a to su:
1. Dinamika grupe
2. Poboljšanje kreativnosti
3. Rad u paru
4. Nove metode i način rada
Kao jedan od zadataka, svi treneri su trebali da osmisle novu metodu rada sa srednjoškolcima koja se do sada nije primjenjivala. Svi članovi su prezentovali svoje metode, te ih isprobali sa grupom kako bi se steklo potrebno iskustvo za primjenu novih metoda. Također se diskutovalo o prednostima novih načina rada, njihovoj mogućoj primjeni i usklađenosti sa potrebama srednjoškolske populacije. Pored ovoga, trenerski tim je imao vježbe koje trebaju doprinijeti jačanju komunikacije u grupi, te pobaljšanju dinamike rada.
Razvojni tim je predstavio svoje ideje i plan rada za narednu školsku godinu, te istakao važnost stalnog napredovanja i unošenja noviteta u program.• Trening za trenere
Polaznici treninga su upoznati sa zadacima trenerskog tima, njihovim obavezama i timovima (unutar tima koji su zaduženi za određeni dio rada npr. VS tim). Predstavljen je njihov rad i način funkcionisanja. Nakon radionica vezanih za sami program i buduće zadatke, novi treneri su se podijelili u parove, te su im dodijeljene teme koje će predstaviti pred cijelom grupom. Uloga starijih trenera je bila mentorska, odnosno, nadgledali su rad budućih trenera, te ih im davali sugestije i savjete.
Zadatak parova je bio da osmisle plan i program trodnevnog treninga, te održe jednu radionicu na zadanu temu (Timski rad, Komunikacija, Saradnja sa vladinim institucijama i Uloga Savjeta/Vijeća učenika). Nakon određenog vremena pripreme, uslijedile su prezentacije radionica, a potom i diskusija o dobrim i lošim stranama radionice, pohvale, sugestije i savjeti za budući rad.


dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007