Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


09.03.2015

Izvještaj sa treninga mRESURS-a bijeljinske regije

od Administrator

Trening je održan u hotelu „Komsar Energetik“ u Ugljeviku.

Teme koje su se obrađivale na treningu su: liderstvo, komunikacija u timu, motivacija učenika za aktivno učešće u Savjetu učenika, odgovornost izabranih predstavnika, definisanje strukture mreže, razvoj regionalnog plana akcije, razvoj kampanje javnog zagovaranja, komunikacija sa drugim školama, učešće u mRESURSU i zastupanje interesa srednjoškolske populacije.

Kratak opis treninga:
Na ovom treningu, učesnici su imali priliku da razmjene iskustva vezana za rad njihovih Savjeta učenika, da daju prijedloge na koji način se članovi Savjeta mogu podstaći na aktivnost. Akcenat je stavljen i na odnos Savjeta učenika sa Upravom škole, odnosno o tome koliko je škola spremna podržati aktivnosti Savjeta. Razmijenjena su mišljenja i stavovi o kampanji koja se sprovodi na nivou mreSVUBIH-a vezana za temu „Otići ili ostati“.
Aktivnosti i rokovi za svaku pojedinačnu aktivnost koja je isplanirana na trenigu za naredni period su:

1. Obilježavanje 8. marta

2. Dan maternjeg jezika (16.-20. mart)

3. „Pokaži šta znaš“ (mjesec april)

4. „Ostavi trag“ (mjesec april)

5. „Dan prijateljstva“ (Dan bijeljinske regije), (Zvornik, predviđeno u roku od 22. – 30. aprila)

6. Dan planete Zemlje (22. april)

7. Evaluacija Savjeta učenika (10. maj)

Ivještaj sastavila:
Tijana Sušić, predsjednica mRESURS-a bijeljinske regijedokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007