Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.10.2014

Izvještaj sa VIII konferencije - bijeljinska regija

od Administrator

Bijeljinsku regiju je na konferenciji predstavljalo 14 predstavnika Savjeta učenika srednjih škola iste. Raspoređeni u radne grupe prisutni predstavnici analizirali su rad regije u prošloj školskoj godini, navodili probleme u školama, planirali aktivnosti za tekuću školsku godinu, izabrali novo rukovodstvo regije, kao i najbolji Savjet učenika u regiji.

Izdvojeni problemi u školama:
1. Neaktivnost članova Savjeta učenika
 rješenje ovog problema jesu zanimljive edukacije za učenike,
2. Loša saradnja sa Upravom škole
 predstavnicima Savjeta učenika nije dozvoljeno prisustvovanje sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora,
3. Vršnjačko nasilje u školi
 određivanje preventivnih mjera kao i još veća saradnja Savjeta učenika sa pedagogom, psihologom, direktorom, Školskim odborom, Ministarstvom Unutrašnjih Poslova i veb edukacija su alterntivna rješenja ovog problema.
Regionalni plan aktivnosti za tekuću školsku godinu:
Dan srednjoškolaca 17. novembar 2014. Savjet učenika priređuje prigodan zabavni program za učenike svoje škole;
mRESURS aplikacija tokom cijele godine Članovi mRESURS-a će uz pomoć stručnih lica pokušati napraviti mRESURS aplikaciju za ''android'' telefone, kako bi srednjoškolcima rad mRESURS-a bio dostupan i na ovaj način;
Promocija stipendija decembar 2014. Pokazati maturantima gdje mogu tražiti stipendije; pokaziti im načine popunjavanja CV;
Dan zaljubljenih 14. februar 2015. Simbolično obilježavanje Međunarodnog dana zaljubljenih;
,,Pokaži šta znaš'' 21. februar 2015. Neka vrsta talent šoa, gdje ćemo skupiti učenike koju imaju neki talenat i dati im šansu da pokažu šta umiju;

Dan maternjeg jezika 27. februar 2015. Obilježiti dan našeg jezika, prikazati istoriju, i bažne ličnosti za stvaranje jezika;
,,Ostavi trag'' aart 2015. Ova akcija je planirana za za prošlu školsku godinu, za maj mjesec, ali zbog poplava većina škola nije uspjela da odradi. Ostavimo trag u našem gradu!
8. mart 8. mart 2015. Obilježavanje Međunarodnog dana žena;
Regionalni sastanak aart 2015. Dopuna plana i programa za drugo polugodište;
Sastanak savjeta na otvorenom april 2015. Pokazati učenicima i prolaznicima da je savjet učenika jako važan u školovanju;
Dan regije 24. april 2015. Regionalni sastanak, uz sportsko – edukativni program i druženje
Ekološki dan 13. maj 2015. Uređivanje školskih dvorišta i zelenih površina u gradu;


dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007