Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.10.2014

Plan rada za 2014/2015

od JU Ekonomska škola Doboj

Plan rada za školsku 2014/2015 godinu:

Oktoba:
- Izbor rukovodstva
- Izrada plana rada SU

Novembar.
- Radionica za članove SU
- Izrada mini projekta
- Izrada plana realizacije humanitarne akcije "Jedan slatkiš - jedno dijete"

Decenmbar:
- Realizacija humanitarne akcije "Jedan slatkiš - jedno dijete"
- Realizacija mini projekta
- Pripreme za obilježavanje školske slave

Januar:
- Obilježavanje školske slave

Mart:
- Obilježavanje 8. marta
- Realizacija akcija motivacije učenika
- Realizacija mini projekta

April:
- Realizacija mini projekta
- Plan doprinosa SU maturskoj večeri

Maj:
- Realizacija doprinosa SU maturskoj večeri
- Realizacija mini projekta

Jun:
- Evaluacija i izrada godišnjeg izvještaja o radu SUdokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007