Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


23.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Srpska Pravoslavna Bogoslovija Svetog Petra Dobrobosanskog

1. Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika:

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 20
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 9
Koliko odjeljenja ima u školi? 5
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Po potrebi
Obrazloženja odgovora: Sastanak sa koordinatorom imamo na kraju mjeseca kada sumiramo sve iz proteklog mjeseca ali koordinator prisustvuje na poziv SU-a kada je to neophodno.

2. Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? Na jednoj sjednici
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Da
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? Na jednoj sjednici

3. Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje na temu adaptacije rada odjeljenskih zajednica? Da
Da li je Savjet učenika realizovao prvi dio aktivnosti „Škola po PS-u“ Da
Da li je Savjet učenika proslijedio informacije vezane za aktivnost „Stipendije za sve“? Da
Da li je Savjet učenik proslijedio literarni konkurs na temu „Obrazovanje na moj način“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Dan D“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „PST“? Ne,predviđena je zamjenska akcija.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Ostavimo trag“? Ne,realizacija u maju

4. Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 16. juna 2014. godine:
Aktivnost 1: 22.04. obilježavanje dana planete Zemlje.
Aktivnost 2: Okrugli sto
Aktivnost 3: Organizovanje takmičenja i turnira na nivou škole.
Aktivnost 4: rad sa djecom sa posebnim potrebama, provesti dan sa djecom izvesti ih u park i obezbijediti hranu i igračke.

Realizovane aktivnosti na niovu škole do 11. aprila 2014.godine:
Aktivnost 1: Osnivanje odbora za pomoć učenicima
Aktivnost 2:Osnivanje naučno-umjetničke sekcije
Aktivnost 3:Okrugli sto na temu „multinacionalana BiH.
Aktivnost 4: emitovanje dokumentarnih i igranih filmova jednom sedmično.
Aktovnost 5: 15.02. obilježen dan početka Prvog srpskog ustanka.
Aktivnost 6: 06.04. obilježen dan početka bobmardovanja Srbije u 2.svjetskom ratu
Aktivnost 7: Posjeta 4.raz. Jasenovcu i Donjoj Grdini u sklopu sjećanja na žrtve koncetracionih logora.
Aktivnost 8: humanitarna akcija učenika bogoslovije, pomagali smo u raznim fizičkim poslovima licima sa lošim zdravsvenim stanjem.

5. Primjeri dobre prakse

Veoma dobra akcija koju je odradila naša škola je pomaganje starim i nemoćnim licima u obavljanju teških fizičkih poslova(npr, cijepanje i unušenje drva za ogrev...) takođe,akcija provesti dan sa djecom sa posebnim potrebama.U ovoj akciji imamo u planu da sa kolegama iz SU-a iz SŠC Foča da obezbijedimo hranu i igračke i da djecu izvedemo u park kako bi ima uljepšali jedan običan dan.

6. Poteškoće pri radu

Naš savjet učenika ima savršenu saradnju sa upravom škole te i sama uprava podržava sve naše akcije i samim tim odrđenih problema i nema.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007