Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


20.05.2014

Izvještaj sa konferencije mreSVUBiH-a

od Administrator

Konferencija mreSVUBiH-a održana je od 11. do 13. maja 2014. godine u Sarajevu u Hotelu „Hollywood“. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih regija/kantona i distrikta mreSVUBiH-a.

Učesnici su tokom Konferencije analizirali rad u ovoj školskoj 2013/14. godini na nivou cijele Mreže, isti prezentovali predstavnicima vlasti iz oblasti obrazovanja u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, uručili određena priznanja i diplome, te su odredili smjernice za rad u narednoj školskoj godini i izabrali novo rukovodstvo Mreže.
Pored navedenih aktivnosti Mreža vijeća učenika kantona Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je memorandum sa Komisijom za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Učesnici su prvog dana Konferenciji dorađivali već pripremljene prezentacije o radu svake regije, kantona i distrikta. Prezentacije su narednog dana prilikom posjete Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine prezentovali prisutnim gostima, tj. predstavnicima organa vlasti iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

U toku posjete Parlamentu FBiH planirano je i realizovano potpisivanje memoranduma između mreVUKFBiH i Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Potpisnici memoranduma su gospodin Mirza Ustamujić kao predstavnik Komisije za pitanja mladih, Tahir Žustra tada aktuelni predsjednik mreVUKFBiH-a i Vera Kelava predstavnica Omladinskog komunikativnog centra.

Važnost potpisanog memoranduma prikazuje velika posjećenost od strane medija, ali i zahvalnost srednjoškolaca FBiH. Između prezentacija predstavnika mreSVUBiH-a i potpisivanje memoranduma dodijeljenu su diplome za Školu po PS-u i za pobjednika literarnog konkursa na temu „Obrazovanje na moj način“, a u organizaciji mreSVUBiH-a.
Diploma za Školu po PS-u uručena je direktorici Gimnazije „Meša Selimović“ iz Tuzle.
Diploma za pobjednički rad na literarnom konkursu pripala je Smajilu Hodžiću, srednjoškolcu iz Sanskog Mosta.

Nakon posjete Parlamentu FBiH svi učesnici zajedno sa srednjoškolcima iz Sarajeva okupili su se ispred „Alta shopping centra“ gdje je realizovana ulična akcija „Nećemo stati i dalje želimo znati“ kako glasi i naziv samog nastavka kampanje „Želimo znati“.
Akcija je bila predstavljena kao „live“ sastanak rukovodstva mreSVUBiH-a gdje je tema sastanka bila prednosti i nedostaci srednjoškolskih obrazovnih sistema u BiH. Akcija je takođe bila medijski popraćena.
Po završetku ulične akcije učesnici se vraćaju u hotel te rad nastavljaju biranjem novog, prelaznog rukovodstva mresvuBiH-a i određivanjem smjernica za rad Mreže u narednom periodu.

Predsjednik mRESURS-a jednoglasnom odlukom je Svetlana Borojević.
Za predsjednika mreVUKFBiH konsenzusom izabrana je Petra Milas, predsjednica Mreže vijeća učenika Hercegovačko – neretvanskog kantona FBIH, a za njenog zamjenika Kenan Hadžihasanović, aktuelni predsjednik Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona FBiH.
Rukovodstvo je izabrano za period do konferencije mRESURS-a i mreVUKFBiH početkom sljedeće školske godine gdje će biti izabrano rukovodstvo za školsku 2014/15.godinu.


dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007