Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Srednjoškolski centar Kostajnica

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika:

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 10
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 12
Koliko odjeljenja ima u školi? 13
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Ne


Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? /
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Da
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? 1
Obrazloženja odgovora: Teme na Nastavničkom vijeću nisu bile vezane za učenike, te nije bilo potrebe da članovi Savjeta učenika prisustvuju.


Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje na temu adaptacije rada odjeljenskih zajednica? Da
Da li je Savjet učenika realizovao prvi dio aktivnosti „Škola po PS-u“ Da
Da li je Savjet učenika proslijedio informacije vezane za aktivnost „Stipendije za sve“? Da
Da li je Savjet učenik proslijedio literarni konkurs na temu „Obrazovanje na moj način“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Dan D“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „PST“? (ukoliko nije, navesti precizirano vrijeme realizacije iste) Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Ostavimo trag“? (ukoliko nije, navesti precizirano vrijeme realizacije iste) Ne, do 15. maja će aktivnost biti realizovana.

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost Susreti regije? Da
Obrazloženja odgovora: Regionalne aktivnosti se poklapaju sa republičkim aktivnostima. Nismo planirali mnogo aktivnosti za drugo polugodište jer smo bili svjesni mnogobrojnih aktivnosti u nastavku kampanje.

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 16. juna 2014. godine:

Aktivnost 1: Ispratimo maturante: Posebnim programo želimo ispratiti maturaante. Takođe uz program ćemo im prezentovati stipendije i neke od opcija za studiranje u inostranstvu.

Aktivnost 2: Sportska takmičenja: U saradnji sa prof. fizičkog vaspitanja organizovaćemo tradicionalno takmičenje u malom fudbalu.

Aktivnost 3: Ostavi trag - Izrada klupe za školsko dvorište sa natpisom.

Realizovane aktivnosti na niovu škole do 11. aprila 2014.godine:

Aktivnost 1: Predavanja o bezbjednosti saobraćaja: U saradnji sa Stanicom policije organizovali smo predavanja o bezbjednosti saobraćaja za sva odjeljenja u našoj školi.

Aktivnost 2: Istraživanje o potrebama tržišta rada: U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje informisali smo naše učenike o deficitarnim zanimanjima.


Primjeri dobre prakse
Uključivanje profesora u rad Savjeta učenika.
Primjer:
Prof. srpskog jezika su bili zadužene za literarni konkurs „Obrazovanje na moj način“, te su putem te aktivnosti shvatili da se Savjet učenika bavi bitnim pitanjima srednjoškolaca.


dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Kostajnica


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Međunarodni dan srednjoškolaca - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Jedan slatkiš - jedno dijete - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Zdravi životni stilovi - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Dan zaljubljenih - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Radionice o pisanju projekata - Srednjoškolski centar Kostajnica

» "Želite li i vi znati?" - ankete - Srednjoškolski centar Kostajnica

» "Želite li i vi znati?" - Dan D - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012 - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Realizovane aktivnosti Savjeta učenika u 2011/12 - Srednjoškolski centar Kostajnica

» "Jedan slatkiš - jedno dijete" - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Pomozimo našoj Azri - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Jedan učenik – jedna knjiga - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Prezentacija Srednjoškolskog centra Kostajnica - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Sakupljanje igračaka za dječiji vrtić "Kestenko" - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Profesionalna orijentacija - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Ispratimo maturante - Srednjoškolski centar Kostajnica

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiš-jedno dijete" - Srednjoškolski centar Kostajnica


Copyright © by OKC 2007