Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Gimnazija ,,Petar Kočić Novi Grad

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika:

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 7
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 10- 11
Koliko odjeljenja ima u školi? 14
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da
Obrazloženja odgovora: Skoro svaki sastanak

Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Ne
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? /
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Ne
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? /

Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje na temu adaptacije rada odjeljenskih zajednica? Da
Da li je Savjet učenika realizovao prvi dio aktivnosti „Škola po PS-u“ Da
Da li je Savjet učenika proslijedio informacije vezane za aktivnost „Stipendije za sve“? Ne
Da li je Savjet učenik proslijedio literarni konkurs na temu „Obrazovanje na moj način“? Ne, nije bilo zainteresovanih.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Dan D“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „PST“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Ostavimo trag“? Ne, do 1. Maja ce biti odradjeno


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007