Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


28.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Muzička škola,,Savo Balaban\

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika:

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 9
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 5-6
Koliko odjeljenja ima u školi? 4
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da.

Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da.
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? 1
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Ove godine nismo prisustvovali sjednicama .
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? -
Obrazloženja odgovora:

Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje na temu adaptacije rada odjeljenskih zajednica? Da.
Da li je Savjet učenika realizovao prvi dio aktivnosti „Škola po PS-u“ Da.
Da li je Savjet učenika proslijedio informacije vezane za aktivnost „Stipendije za sve“? Ne.
Da li je Savjet učenik proslijedio literarni konkurs na temu „Obrazovanje na moj način“? Da.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Dan D“? Pripreme za realizaciju su u toku.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „PST“? Završna aktivnost ove akcije će se održati 12.04.2014.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Ostavimo trag“? Akcija je planirana za kraj aprila početak maja.

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 16. juna 2014. godine:

Aktivnost 1: Organizacija maturskog koncerta. (Prikupljeni novac iskoristiti za ukrašavanje pozorišta i ruže za maturante, pomoć u organizaciji koncerta).

Aktivnost 2: ''Ostavimo trag''

Realizovane aktivnosti na niovu škole do 11. aprila 2014.godine:

Aktivnost 1: Organozvan koncert za 8.mart

Aktivnost 2: Održane vršnjačke edukacije u cilju poboljšanja komunikacije u odjeljenskim zajednicama.


Primjeri dobre prakse

Odžali smo vršnjačke edukacije u cilju poboljšanja komunikacije u odjeljenskim zajednicama pod nazivom ,,Prijateljstvo'' koje su veoma dobro uticale na svijest učenika.Nakon održane edukacije dobili smo informacije da se mnogo promijenila situacija u razredima (manje svađe, prepirki i međusobnog vrijeđanja).
(Navedite primjere dobre prakse u radu Savjeta učenika, šta vam je pomoglo pri realizaciji aktivnosti, šta možete preporučiti ostalim Savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg Savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna...


Poteškoće pri radu

Nezainteresovanost učenika za određene aktivnosti.


dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007