Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


20.12.2013

Sastanak mRESURS-a i mreSVUBIH-a

od Administrator

Sastanak Mreže savjeta učenika Republike Srpkse (mRESURS) i Mreže savjeta/vijeća učenika BiH (mreSVUBiH) održan je od 13. do 15.12.2013. godine u Banjoj Luci na kojem su prisustvovali predstavnici regija, kantona i Brčko distrikta – 15 učesnika.
Cilj sastanka je bio planiranje aktivnosti za 2013/14. školsku godinu na nivou BiH, kao i osmišljanje nastavka kampanje „Želimo znati“.
Pored aktivnosti „Jedan slatkiš – jedno dijete“ i „Ostavimo trag“ ove školske godine biće realizovane sljedeće aktivnosti:

Stipendije za sve
Cilj aktivnosti je upoznavanje srednjoškolaca sa dostupnim stipendijama i ponudama istih;
Predviđeno je da aktivnost traje od 1. januara do 1. aprila 2014. godine, jer tada se srednjoškolci završnog razreda već uveliko pripremaju za studiranje;

Škola po PS-u
Cilj ove aktivnosti jeste podsticanje Savjeta/Vijeća učenika na rad i realizaciju većeg broja aktivnosti;
Sve škole u BiH, koje su u Mreži, do 10. januara 2014. godine treba da svojim regionalnim/kantonalnim predsjednicima pošalju izvještaj u kojem će se nalaziti sve potrebne informacije o Savjetu/Vijeću učenika, kako bi po određenim kriterijumima mogli biti ocjenjeni;
Školu po PS-u na nivou BiH biraće tim sastavljen od bivših članova Mreže koji neće biti pristrasni prilikom izbora;

Potez godine
Aktivnost ima za cilj poboljšanje saradnje sa ministarstvima;
Svaki kanton/entitet/distrikt treba da potez godine svoga ministra, odnosno nešto što je ministarstvo uradilo za Mrežu i od velikog je značaja za srednjoškolce;
Nastavak kampanje „Želimo znati“ ove školske godine čine sljedeće aktivnosti:

AKTU (Anti-korupciono tijelo učenika)
Aktivnost podrazumijeva izradu univerzalne prezentacije o korupciji u obrazovnim sistemima u BiH, jer su rezultati nedavno provedene ankete pokazali srednjoškolci nisu upoznati sa korupcijom kao čestom pojavom danas;
Prezentacija će biti prosljeđena u sve srednje škole u BiH;

„I DALJE NIŠTA NE ZNAMO!“
Realizacija aktivnosti je osmišljena u vidu uličnog performansa u sjedištima regija/kantona/distrikta;
Slogan: „Nećemo stati, i dalje želimo znati!“
Cilj uličnog performansa je da istaknemo kako 2014. godine imamo jedno pitanje više, 14. a nijedan odgovor;

„I DALJE NIŠTA NE ZNAMO!“
Završna aktivnost nastavka kampanje bi se održala nakon zajedničke konferencije, ispred BBI centra u Sarajevu, u vidu ulične akcije;
Kako bi privukli pažnju prolaznika i medija održaće se sastanak mreSVUBiH-a uživo, uz specijalnog gosta – KORUPCIJU;


dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007