Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


23.10.2013

Regionalni sastanak banjalučke regije mreSURS-a

od Administrator

Sastanak je održan 19. oktobra 2013. godine,u prostorijama Crvenog krsta u Banjaluci. Na sastanku je prisustvovalo 11 članova savjeta učenika.Glavna tema sastanka je bila komunikacija i umrežavanje regije i priprema godišnjeg plana rada.
Članovi su upoznati sa radom regije za školsku 2012/13. godinu. Razmatrani su prijedlozi o planu rada za školsku 2013/14. godinu. Dogovoren prenos informacija i zaduženja putem i-mejla (primarno), kao i putem grupe na fejsbuk-u.

Plan rada za školsku 2013/14.godinu bi trebalo da sadrži:

• Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca (17.novembar)
• Zajednička žurka članova Savjeta učenika banjalučke regije u cilju promocije i povezivanja članova savjeta
• Učestvovanje na Sajmu volotiranja (5. decembar)
• Planiranje i sprovođenje humanitarne akcije ,,Jedan slatkiš – jedno dijete"
• Ažuriran sadržaj plakata sa pravima i obavezama učenika, koji bi trebao da bude postavljen u svim školama
• Posjete osnovnim školama i prezentacija mreSURS-a planirana u martu 2014. godine
• Učešće na Sajmu zanimanja – način prezentacije svake škole i savjeta učenika
• Promocija ISIC i EYCA kartica
• Korupcija u obrazovanju
Dogovoreno je da drugi sastanak regije bude 5. decembra 2013. godine

dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007