Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.03.2013

Izvještaj rada Bijeljinske regije mRESURS-a

od Administrator

Na VI konferenciji mRESURS - a na Bardači, Bijeljinska regija je ustanovila detaljan plan aktivnosti za 2012/13. godinu.

U novembru je kao početna aktivnost bila predviđena „Budi mlad, budi INformisan“.
Aktivnost koja je obuhvatala tri teme:
1. Savjet učenika i mRESURS; Promocije SOS mejla,
2. Prava i obaveze učenika - Pravilnik o ocjenjivanju,
3. Volonterizam.

Cilj ove aktivnosti bio je informisanje mladnih srednjoškolaca (učenika prvih razreda) , o njihovim pravima i obavezama, o tome šta je to savjet učenika, šta je mRESURS, i koja je svrha njihovog postojanja. Ovu aktivnost sprovele su sve škole Bijeljinske regije.
U decembru uspješno je realizovana aktivnost, „Jedan slatkiš jedno dijete“, koju su takođe realizovale sve škole. Učenici su podjelili paketiće u vrijednosti od 4. 500 KM.
U februaru obilježen je Dan zanjubnjenih, pod nazivom „Pišem ti pismo“. Učenici su imali priliku pisati pisma dragim osobama, a članovi savjeta učenika su imali zadatak ta pisma podjeliti.

U martu obilježen je Dan žena. Napravljene su i podjeljene čestitke za sve profesorice i žensko osoblje.

U periodu od 25. 02. - 08. 03. 2013. Godine, škole Bijeljinske regije odradile su istraživanje mRESURS - a, u kome su anketirani profesori i učenici. Kao krajnji rezultat, 11 škola uspješno je realizovalo ovo istraživanje, dok 3 nisu (direktori škola kao ni profesori nisu podržali istraživanje).

Najčešći problemi sa učeničke strane što se tiče kršenja njihovih obaveza, bili su neredovno dolaženje na časove, kao i kašnjenje, zatim neredovno učenje. Dok su kršenje prava od strane profesora najčešće nerealno ocjenjivanje, kao i davanje ocjena u zavisnosti od njihovog raspoloženja. Detaljni rezultati istraživanja iznijeti su u izvještaju koji je poslat predsjedniku mRESURS - a.

Planirane aktivnosti za naredni period su:
1. Obilježavanje Dana Bijeljinske regije (23. 04. 2013. Godine) , kada će se predsjednici savjeta učenika svih škola sastati u Bijeljini, gdje će na trgu održati prezentaciju svoga rada;
2. „Na mene uvjek možeš računati“ - završna aktivnost. Savjeti učenika napraviće mala pisma koja će se maturantima dodjeljivati uz svjedočanstva.
Što se tiče aktivnosti na nivou mreže, Bijeljinska regija planira realizaciju nastavka kampanje „Želimo znati“. Takođe u aprilu planiran je regionalni sastanak.

dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007