Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


17.05.2012

Konferencija mreže savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini maj 2012. godine

od Administrator

KRATAK IZVJEŠTAJ SA KONFERENCIJE mreSVUBiH-a (Mreže Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine)
ODRŽANE U SARAJEVU OD 13.05.2012. DO 15.05.2012. GODINE

Na konferenciji mreSVUBiH-a su učestvovali predstavnici mreVUK-a (Mreže Vijeća učenika u kantonima), mRESURS-a (Mreže Savjeta učenika Republike Srpske) i mreSVUD-a (Mreže Savjeta/Vijeća učenika Distrikta Brčko).
Utvrđen je sljedeći dnevni red:
1) Predstavljanje učesnika
2) Evaluacija dosadašnjeg rada mreža
3) Dostavljanje i sumiranje izvještaja o aktivnostima mreža
4) Izrada prezentacije mreSVUBiH-a
5) Predstavljanje rada mreSVUBiH-a predstavnicima ministarstava
6) Razgovor o strukturi mreže i izmjene
7) Biranje novog rukovodstva, Upravnog odbora i Savjetodavnog odbora mreSVUBiH-a
8) Evaluacija


1) Predstavljanje učesnika

S obzirom da se predstavnici navedenih mreža nisu poznavali, prva tačka dnevnog reda bila je predstavljanje učesnika konferencije.

2) Evaluacija dosadašnjeg rada mreža

Ova tačka dnevnog reda podrazumijeva razgovor o dosadašnjim aktivnstima mreža, te dostavljanje izvještaja o realizaciji ŠIT akcije.

Sljedeće regije i kantoni su dostavili izvještaj o radu svojih regionalnih, kantonalnih i županijskih mreža:
1. Dobojska regija
2. Banjalučka regija
3. Prijedorska regija
4. Trebinjska regija
5. Biljeljinska regija
6. Brčko Distrikt
7. Unsko-sanski kanton
8. Tuzlanski kanton
9. Zeničko-dobojski kanton
10. Srednjobosanski kanton
11. Hercegovačko-neretvanski kanton/županija
12. Knaton Sarajevo
13. Zapadnobosanski kanton / Kanton 10
14. Zapadnohercegovački kanton/ županija

3) Dostavljanje i sumiranje izvještaja o aktivnostima mreža

Nakon gore navedene evaluacije, predstavnici mreža su imali zadatak da sastave/dostave Upravnom odboru mreSVUBiH-a, izvještaje o aktivnostima regionalnih/kantonalnih/županijskih mreža, te izvještaje o realizovanoj/realiziranoj ŠIT akciji.

Kada su izvještaji dostavljeni, uslijedio je razgovor o prezentaciji mreže.

4) Izrada prezentacije mreSVUBiH-a

Učesnici konferencije su izradili prezentaciju mreSVUBiH-a, koja sadrži:
- Nazive mreža članica mreSVUBiH-a
- Ciljeve mreSVUBiH-a
- Prezentacija ovogodišnjih aktivnosti reginalnih mreža mRESURS-a
- Prezentacija ovogodišnjih aktivnosti kantonalnih/županijskih mreža mreVUK-a
- Prezentacija ovogodišnjih aktivnosti mreSVUD-a
- Uspjesi mreža
- Prezentacija kampanje „Želimo znati“ koja sadrži fotografije sa održanih ŠIT akcija, kao i snimke tj. medijske izjave o istoj
5) Predstavljanje rada mreSVUBiH-a predstavnicima ministarstava

Prezentacija, o kojoj je riječ u prethodnoj tački, je predstavljena gostima iz:
- Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
- Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, kantona 10
- Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona, Sarajevo
Nakon prezentacije dogovorena je saradnja/nastavak saradnje sa navedenim ministarstvima.
6) Razgovor o strukturi mreže i izmjene

Rukuvodstvo mreSVUBiH-a je razgovaralo o strukturi mreže, načinu funkcionisanja u takvoj strukturi, te o mogućim izmjenama.

U toku razgovora donesen je zaključak da bi u upravnom odboru mreSVUBiH-a trebao biti i predstavnik mreSVUD-a (Mreže Savjeta/Vijeća učenika Distrikta Brčko), te Upravni odbor mreSVUBiH-a od sada ima šest članova, i to: tri predstavnika mreVUK-a (Mreže Vijeća učenika u kantonima), dva predstavnika mRESURS-a (Mreže Savjeta učenika Republike Srpske) i jednog predstavnika mreSVUD-a (Mreže Savjeta/Vijeća učenika Distrikta Brčko).

Takođe je uvedeno novo tijelo koje će izvršavati funkciju Savjetodavnog odbora.
Članovi Savjetodavnog odbora su bivši članovi rukovodstva mreSVUBiH-a.

7) Biranje novog rukovodstva, Upravnog odbora i Savjetodavnog odbora mreSVUBiH-a

Nakon razgovora o strukturi mreže, učesnici konferencije su izabrali rukovodstvo mreže, u sljedećem sastavu:
- Mladenka Ostojić, Dobojska regija mRESURS-a
- Zoran Matić, Banjalučka regija mRESURS-a
- Danica Zelenovič, Bijeljinska regija mRESURS-a
- Anastasija Mandrapa, Trebinjska regija mRESURS-a
- Dejana Trkulja, Prijedorska regija mRESURS-a
- Marko Toljević, Brčko Distrikt
- Sead Beganović, mreVUK USK
- Lejla Subašić, mreVUK TK
- Nedžla Greda, mreVUK ZDK
- Amela Pokvić, mreVUK SBK
- Matea Goluža, mreVUK HNK/Ž
- Nedim Hodžić, mreVUK KS
- Ivan Mihaljević, mreVUK K10
- Anamarija Nosić mreVUK ZHK/Ž

U Upravni odbor su delegirani sljedeći članovi rukovodstva:
- Mladenka Osotjić, mRESURS
- Zoran Matić, mRESURS
- Marko Toljević, mreSVUD
- Sead Beganović, mreVUK
- Amela Pokvić, mreVUK
- Nedim Hodžić, mreVUK
Za predsjednika mreSVUBiH-a, ispred mreVUK-a izabran je Nedim Hodžić.
S obzirom da jedan od delegiranih kandidata za predsjednika mreSVUBiH-a nije bi prisutan, dogovor oko obavljanja funkcije predsjednika mRESURS-a nije bio moguć. Stoga je odlučeno da će oba predstavnika obavljati tu dužnost do naredne konferencije mRESURS-a. To znači da su Mladenka Ostojić i Zoran Matić postali predsjednici mRESURS-a, a ujedno i mreSVUBiH-a.
8) Evaluacija

Nakon konferencije uslijedila je evaluacija. Učesnici su zadovoljni ishodom konferencije, kao i svojom prezentacijom mreSVUBiH-a, predstavnicima ministarstava.


dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007