Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


04.04.2012

Izvjestaj sa sastanka rukovodstva mRESURS-a Banjaluka, od 30.03. do 01. 04. 2012. godine

od Administrator

mRESURS seminar
(30.III-01.IV 2012.god.)U periodu od 30.III-01.IV.2012.god. održan je seminar regionalnih predstavnika mRESURS-a (ukupno 15 učesnika iz 5 regija) u prostorijama Crvenog krsta u Banjoj Luci. Cilj seminara bio je podnošenje izvještaja o radu u periodu od 5.konferencije mRESURS-a do navedenog datuma (11.XI 2011.-30.III 2012.), završavanje planiranih zadataka, kreiranje planova za daljni rad, kao i trening za regionalne predstavnike u cilju boljeg izvršavanja svojih funkcija.


1. DAN
- petak, 30.III.2012.god.
- 13:00 h – 18:00 h

DNEVNI RED:
 Diskusija na temu postavljanja izvještaja aktivnosti na sajt Mreže - http://www.mresurs.net/
 Kratak osvrt na rješavanje problema identifikovanog na prethodnom seminaru regionalnih predstavnika
 Postavljanje novih funkcija u mRESURS-u
 Iznošenje problema u Srednjoj tegničkoj školi u Trebinju, te osmišljanje postupka rješavanja istog

 Diskusija na temu postavljanja izvještaja aktivnosti na sajt Mreže -http://www.mresurs.net/
Uprkos konstantnoj inicijativiti od strane trenera mRESURS-a Vedrane Kelava, predsjednici Savjeta učenika u Republici Srpskoj i dalje neuspješno obavljaju ovaj dio svojih dužnosti. Kao razlog tome, navodi se više primijera, kao što je: manjak akcija o kojima bi se písalo, otežan pristup sajtu, ali i nemarnosti i sl.
Kako bi se eliminisao ovaj nedostatak planirano je sljedeće: regionalni predstavnici su dužni najkasnije do 10.maja 2012.godine prikupiti izvještaje od predsjednika SU svoje regije, te te pobrinuti da isti budu postavljeni na sajt Mreže - http://www.mresurs.net/. Ukoliko nisu u mogućnosti postaviti izvještaj na sajt i to iz opravdanih razloga, predstavnici regija će prikupljenje izvještaje proslijediti svom treneru, Vedrani Kelava, te će ona izvršiti tehnički dio posla.
Preporučena forma izvještaja je dokument formata A4 kreiran u MS Word-u, te bi trebao sadržati informacije o: nazivu, mjestu, vremenskom periodu, akterima, cilju i rezultatu akcija obavljenih u periodu od 5.konferencije do datuma sastavljanja izvještaja. Sadržaj izvještaja bi trebao zauzimati jednu stranu formata A4, a po potrebi i više. Bitno je istaći da izvještaj sadrži kratak opis akcija koji pokriva pomenute detalje (naziv, mjesto itd). Ukoliko se u mogućnosti, može se sastaviti i dodatni izvještaj o nekoj akciji pojedinačno, sa više detalja, koji nije nužno slati treneru, već se može direktno postavljati na sajt gdje će se dobiti odobrenje administratora.
Još jedna kratka informacija, spomenuta na seminaru, je primijećena zloupotreba foruma mRESURS-a od strane neidentifikovanih posjetilaca putem objave linkova neprimjernog sadržaja i sl. Predstavnici regija će informaciju proslijediti ostalim članovima Mreže, u cilju izbjegavanja ovakvih i sličnih neprijatnosti u budućnosti.

 Kratak osvrt na rješavanje problema identifikovanog na prethodnom seminaru regionalnih predstavnika
Na prošlom seminaru održanom 11.-13.XII 2011.godine identifikovan je problem u Srednjoj školi Modriča. Naime, u toj školi došlo je do nesporazuma kada su se učenici pokušali žaliti na nestučnog profesora. Napravili su peticiju kako bi ispitali mišljenja svojih kolega učenika, ne bi li saznali da li su istomišljenici po pitanju nezadovoljstva profesorom hemije. Nakon što je Uprava škole saznala za poduhvat učenika, nastao je niz komplikacija na uštrb učenika. Predsjednik iz te škole, ciljano se obratio svom kolegi iz susjednog mu grada, Saši Triviću kako bi zajedno pristupili rješavanju problema. Nakon određenih napora, problema je uspješno riješen i otklonjeni su nesporazumi. Kao “preventiva” od ponovnog nastanka istog problema, Saša će i dalje posmatrati “spornu” školu.

 Postavljanje novih funkcija u mRESURS-u
Posmatrajući dosadašnji rad Mreže, sa potpunom sigurnošću se može reći da Mreža sve uspješnije funkcioniše i radi. Rješava se niz problema i otklanjaju nepravilnosti, pa tako u skladu s tim, radi produktivnijeg rada, ideja otvorena na ovom seminaru bila je uvođenje novih fukcija.
Prvi prijedlog bio je uvođenje tzv. „Zaštitnika učeničkih prava u mRESURS-u”. Zaduženje ove osebe mi bilo konstantno prađenje svih Savjeta učenika u RS, kao i blagovremeno uviđanje eventualnih problema. Kako smo to slobodno definisati, tao soba bi bila “Ombudsman za mRESURS”. Kako bi olakšao svoj rad, on bi mogao odrediti ljude koji bi mu indirektno pomagali u radu. Na osnovu ranijih iskustava, jednoglasno je donesena odluka, da se ova funkcija dodijeli Saši Triviću.
Drugi prijedlog je bilo postavljanje “PR-a mRESURS-a”. Zaduženje osobe koja bi obavljala ovu funkciju bi bilo vršenje pozitivne promocije cijele Mreže i njenog rada, djelovanje u cilju unaprijeđivanja iste, kontaktiranje medija, zatim promocija u medijima kroz učešće u emisijama, programima, novinarskim člancima itd. Takođe u skladu sa ranijim iskustvima, kao najpogodniju osobu za obavljanje ove funkcije, regionalni predstavnici su jednoglasno nominovali Mladenku Ostojić i imenovali je za “PR-a mRESURS-a”.

 Iznošenje problema u Srednjoj tegničkoj školi u Trebinju, te osmišljanje postupka rješavanja istog
Iako se možemo pohvaliti sa stalnim napredovanjem srednjih škola u RS, nažalost pojavio se i veliki problem u Trebinju. Naime Tehnička škola Trebinje oslikava specifičnu i jedinstvenu situaciju u RS, a možda i šire. U toj školi se javlja niz nepravilnosti i kršenja kako Zakona, tako i osnovnih prava i moralnih i etičkih načela. Kako saznajemo, iz pouzdanih izvora, u toj školi je zavladao haos kako kod zaposlenih, tako i kod učenika.
Nakon što se imenovana škola nije odazvala na obavljanje akcije PUŠ, predsjednik regije kojoj škola pripada, Isidora Simanić, upustila se u ispitivanje situacije u školi. Kontaktirala je predsjednika „SU“ te škole, Milana ____, nakon čega je saznala da Savjet učenika u praksi i ne postoji, jer ga čine sve ukupno tri člana (zajedno sa predsjednikom!), te da se Tehnička škola Trebinje doslovno: „Ne može tretirati kao normalna“. Dalje, u toj školi su djevojke prezentaciju morale držati praćene obezbjeđenjem, te je svaki pokušaj komunikacije sa internim dijelom škole prošao neuspješno. Poslije svih pokušaja, sve dalje izgleda kao nemoguća misija za „dovođenje ove škole u normalu“.
Na seminaru smo iznijeli svoje stavove, te na osnovu svega toga, korak po korak isplanirali „posljednju akciju spašavanja Tehničke škole Trebinje“. Rješenja koja su nuđena su: kontaktiranje Ombudsmana u Foči, upućivanje poziva nadležnoj insekciji, mirni štrajk u krajnjem slučaju, obraćanje nadležnim Ministarstvima sa parolom: „Imamo problem u školi, problem u regiji i problem u republici!“, razgovor i sastanak sa direktorom škole. Uviđanjem predanosti i nedostatataka svakog prijeloga ponaosob, zaključak je sljedeći:
1. Korak – Detaljno izviđanje situacije (koje će obaviti regionalni predstavnici nadležne regije uz pomoć rukovodstva Mreže)
2. Korak – Traženje podrške od učenika i zaposlenih u spornoj školi
3. Korak – Organizovanje radionice u prostorijama isre škole, gdje bi se govorilo o mRESURS-u, a zatim bi se zapitalo učenike kakve probleme oni imaju u školi i kakve mjere predlažu po pitanju toga
4. Korak – sumiranje problema i potom razgovor sa direktorom škole kada će se predočiti uviđeni problemi

Ukoliko Uprava pozdravi akcije, pristupa se rješavanju problema, u protivnom poduzimaju se dodatni koraci:

5. Korak – Kontaktiranje Ombudsmana pod parolom: „Imamo problem u školi, preblem u regiji i problem u republici!“
6. Korak – kontaktiranje nadležnih Ministarstava (porodice, omladine i sporta; i prosvjete i kulture) sa istom parolom2. DAN
- subota, 31.III.2012.god.
- 10:00 h – 19:00 h

DNEVNI RED:
 Isvještaj o sprovođenju i toku akcija PUŠ i ŠIT
 Predstavljanje memornduma za Ministrarstvo porodice, omladine I sporta I Ministarstvo prosvjete I culture
 Evaluacija o urađenim aktivnostima u period od 5.konferencije mRESURS-a
 Goruća mapa
 Predstavljanje ideje o Glavnoj faci mRESURS-a
 Zabranjeni forum
 Predstavljanje mRASPRAVE
 Evaluacija o unaprijeđivanju Mreže
 Projekat mreVUK-a


 Isvještaj o sprovođenju i toku akcija PUŠ i ŠIT
Kratak osvrt na sprovođenje akcije PUŠ u srednjim školama RS pokazao je da je akcija u većini škola uspješno obavljena, te u školama u kojim još uvijek nije, biće obavljenja u bliskoj budućnosti. Samo u tri škole Uprava je onemogućila obavljanje ove „državne“ akcije, te će te škole svoje mjesto pronaći na tzv. Gorućoj mapi.
Učesnici seminara su takođe neformalno dali detalje o provođenju akcije ŠIT u svojim lokalnim zajednicama, te su date sugestije i komentari.
Takođe su diskutovana Univerzalna prava srednjoškolaca, te se zaključilo da u zavisnosti od ishoda akcija PUŠ i ŠIT, kreiraće se potrebna pitanja koja će se ticati prava u srednjim školama. Pitanja će se potom proslijediti medijima, i nakon toga će biti izvršena finalna akcija.

 Predstavljanje memornduma za Ministrarstvo porodice, omladine I sporta I Ministarstvo prosvjete I culture
Još na prethodnom sastanku formirani su okvirno članolvi koji će biti u sastavu memoranduma. U međuvremenu, Sara Kraljević je jasno definisala tačke i kreirala ih u formi memoranduma. Upoznali smo se sa detaljima šablona koji će nakog pregleda od strane stručnog lica biti proslijeđen Ministrastvima.

 Evaluacija o urađenim aktivnostima u period od 5.konferencije mRESURS-a
Predstavništo svake od pet regija podnijelo je izvještaj o planiranim i realizovanim aktivnostima. Utvrđeno je uspješno praćenje i provođenje plana, te brojne dodatne aktivnosti. Dat je takođe i kratak uvod u buduće planove. Takođe su spomenuti i sitniji problemi koji su se pojavljivali u toku rada, ali su srećom uspješno prevaziđeni.
Svaka regija će posebno, u pisanoj formi, detaljan izvještaj dostaviti predsjedniku Mreže Dejanu Tatiću u što skorijem roku.
Izvještaji će poslužiti kao osnova za glavni izvještaj o radu Mreže koji će biti proslijeđen Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Takođe će sadržati planirane aktivnosti.
Dio sa planovima bi trebao odgovoriti na pitanje šta ćemo još odraditi do kraja školske godine. Izvještaj će takođe sadržati dio o akcijama PUŠ i ŠIT, navedene probleme na koje smo naišli u toku svoga rada i način na koji smo ih otkljanjali, kao i primjere dobre prakse (primjeri dobrog rada).

 Goruća mapa
Još jednom smo se prisjetili projekta Goruće mape i na osnovu trenutne situacije, postoje 3 škole koje bi se potencijalno našle na njoj, to su dvije škole iz regije Prijedor i jedna iz regije Trebinje.
Može se reći da je ovaj projekat bio jako uspješan jer smo prilikom realizacije pojedinih akcija nadležnima spominjali Goruću mapu kao loš ishod do kojeg će doći ukoliko nam rad bude onemogućen, te nam je to uveliko olakšalo rad i pomoglo pri prevazilaženju barijera.
Projekat je i dalje aktuelan i vršiće se korekcije ka usavršavanju.

 Predstavljanje ideje o Glavnoj faci mRESURS-a
Upoznali smo se sa još jednim interesantim projektom pod nazivom “Glavna faca mRESURS-a”. projekat je osmišljen u cilju promocije aktivizma kod mladih i podsticanja na i daljni rad i volontiranje. Kroz ovaj projekat dokazaće se da zaista vrijedi vrijedan biti.
Osim u RS, isti projekat će biti sproveden u FbiH gdje će se naravno birati Glavna faca mreVUK-a.
Princip „takmičenja“ je takav da se mogu kadnidovati svi članovi mreSVUBiH-a. Bodovaće se ukupan aktivizam pojedinaca kako u Mreži tako i izvan nje. Određeni su specifični kriterijumi koji će blagovremeno biti objavljeni zajedno sa svim pojedinostima projekta/takmičenja.

 Zabranjeni forum
U skladu sa novoodređenom dužnošću, naš novi PR, Mladenka Ostojić, već je isplanirala učešće mreSVUBiH-a u jednom od najprađenijih talk show-a u BiH, Zabranjenom forumu. Kako je zamišljeno, sve regije RS kao i svi kantoni FBiH, i naravno Brčko distrikt, slaće molbe za učešće u show-u u kontinuitetu i to po sljedećem rasporedu:

KADA ŠALJE? KO ŠALJE?
02.IV 2012.GOD. mreSVUBiH
03.IV 2012.GOD. Banjalučka regija, Srednjobosanski kanton,
Unsko-sanski kanton
04.IV 2012.GOD. Trebinjska regija, Livanjski kanton,
Zeničko-dobojski kanton
05.IV 2012.GOD. Dobojska regija, Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton Sarajevo
06.IV 2012.GOD. Prijedorska regija, Tuzlanski kanton, Zapadnohercegovački kanton
07.IV 2012.GOD. Bijeljinska regija, Brčko distrikt,
Bosansko-podrinjski kanton, Posavski kanton
08.IV 2012.GOD. mRESURS, mreVUK


 Predstavljanje mRASPRAVE
Projekat “mRASPRAVA" organizovan je od strane dobojske regije s ciljem da promoviše učenička prava i da animira učenike da se uključe u donošnje odluka koje se njih tiču.
Orgazivovna je rasprava na kojoj su učenici slobodno postavljali pitanja profesorima i drugim “nadređenima” i ujedno vršili promociju kampanje Želimo znati
Na seminaru smo se ukratko upoznali sa projektom što će nam poslužiti kao primer akcije koja se može kao takva, ili slična održati i u drugim lokalnim zajednicama.

 Evaluacija o unaprijeđivanju Mreže
Važan dio rezimiranja aktivnosti iz proteklog perioda je svakako i osvrt n ato kako smo unaprijedili svoju Mrežu. Stavke su brojne, a od njih najuopšenije su:
- Unaprijeđena interna komunikacija
- Aktivniji članovi i aktivnije njihove kolege iz lokalnih zajednica
- Bolja saradnja sa nadležnim institucijama (MPOiS, MPiK, lokalne zajednice, Ombudsman, Vijeće naroda, NSRS)
- Bolja saradnja sa ostalim NVO
- Bolje medijsko pokroviteljstvo
- Kvalitetnija saradnja između Savjeta u mRESURS-u i mreVUK-u
- Unaprijeđen položaj srednjoškolaca, bolje predispozicije za daljni razvoj
- Usavršeni SU i veći broj članovaa (bolje stanje u individuanim SU)
- Poboljšana saradnja između Savjeta učenika i Uprava škola
- Aktivnosti “na višem nivou”
- Ozbiljniji rad
- Razvoj veće socijalne podrške
- Unaprijeđena struktura mreže (nove funkcije i sl)
- Itd.

 Projekat mreVUK-a
Kao odraz izuzetne saradnje mRESURS-a i mreVUK-a tu je jedan od projekata mreVUK-a koji je osmišljen kao prodaja CD materijala sa edukativnim sadržajem.
Naime osmišljen je projekat koji bi za cilj imao podizanje svijesti kod ljudi iz lokalne zajednice na način da bi CD-ovi sadržali prezentacije o stradanju mladih u saobraćaju, te dodatak prezentacija o mreSVUBiH-u, mreVUK-u i mRESURS-u. Cijena CD-a po komadu bi bila simboličnih 2KM, a prodavali bi se u širim lokalnim zajednicama.
Prihodi od prodaje CD-ova će se koristiti za finansiranje kantonalnih sastanaka mreVUK-a. Regionalni predsjednici iz mRESURS-a će vršiti promociju projekta u svojim regijama.

Izvještaj sastavila:

Jelica Rastoka


dokumenti uz aktivnost:
Administrator


» Sastanak predstavnika Mreže savjeta učenika s ministrom prosvjete i kulture RS - Administrator

» XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere - Administrator

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a prijedorske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije - Administrator

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Javna debata u Banjoj Luci - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a Grada Banja Luka - Administrator

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a - Administrator

» Izvještaj sa treninga za trenere - Administrator

» Sastanak predstavnika mRESURS-a banjalučke regije - Administrator

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH - Administrator

» Izvještaj sa treninga Mreže savjeta učenika Republike Srpske - trebinjska regija - Administrator

» Izvještaj sa treninga dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a bijeljinske regije - Administrator

» Trening za predstavnike mRESURS-a banjalučke i prijedorske regije - Administrator


Copyright © by OKC 2007